Medlemsbetingelser

§ 1 Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Sydkystens Gym forlange at se legitimation. Ændring i persondata skal meddeles os pr. e-mail til kontakt@sydkystensgym.dk

§2 Medlems-Chip/Check-In

Din medlems-chip giver adgang til Sydkystens Gym i åbningstiderne og medbringes altid. Check-in foregår via din medlems-app eller ved personlig betjening i receptionen hvad enten der er tale fremmøde til hold, personlig træning, særlige forløb eller egen træning. Medlemschippen er personlig, og må derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre under nogen omstændigheder. Bliver din medlemschip væk eller beskadiget meddeles dette til Sydkystens Gym som udsteder et nyt mod gebyr.

§3 Ændring af Medlemsbetingelser og priser

Sydkystens Gym kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på minimum 30 dage. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mail adresse, du har oplyst ved indmeldelse i Sydkystens Gym samt opslag på hjemmesiden.

§4 Medlemskabets Varighed

Medlemskabet betales forud for en fastsat periode og ophører ved denne periodes udløb. Fornyelse skal ske inden periodens udløb, ellers skal ny indmeldelse ske mod opkrævning af indmeldelsesgebyr fastsat af Sydkystens Gym

§5 Fortrydelsesret og Opsigelse

Med mindre andet aftales, kan en inmeldelse ikke fortrydes.

Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@sydkystensgym.dk og er gældende, når Sydkystens har sendt en kvittering for modtagelse og bekræftelse af udmelding. Opsigelsesfrist er løbende måned plus 1 måned for medlemskab, der betales måned for måned

§6 Fremmøde

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start, så vi kan starte holdet til tiden. Ved fremmøde skal du checke ind via din app eller eller ved personlig betjening i receptionen tidligst 2 timer før. Er du som medlem forhindret i at møde op på et booket hold, skal der meldes afbud senest 1 time før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst, som trækkes sammen med det kommende abonnementstræk. Gebyrer er fastsat af Sydkystens Gym til 50 kr for et manglende fremmøde.Afbud til hold skal foretages via medlemsappen eller ved personlig eller telefonisk henvendelse til Sydkystens Gym senest 1 time før holdstart. Ved for sent afbud, for sent fremmøde eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

Afbud til en booket personlig trænings-session skal ske personlig eller telefonisk til Sydkystens Gym senest 12 timer før sessionens start. Ved for sent afbud refunderes betalingen for sessionen ikke.

§7 Værdigenstande

Sydkystens Gym garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade

§8 Ansvar

Al træning og ophold i Sydkystens Gym eller arrangementer på andre lokationer arrangeret af Sydkystens Gym sker på eget ansvar. Som medlem af Sydkystens Gym er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader træning herunder holddeltagelse. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. Sydkystens Gym kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet

Sydkystens Gym tager ikke ansvar for person- og tingskader som følge af ulykke i forbindelse med træningen og ophold i centeret.

&9 Børn og Unge

Børn må af sikkerhedsmæssige årsager kun opholde sig i træningsområdet under forældres opsyn medmindre, at det er i forbindelse med de dedikerede børnehold. De må derudover gerne opholde sig i det dedikerede børne- eller loungeområde på forældrenes ansvar.

Du må gerne have din baby med i centeret i en lift. Husk blot at vise hensyn til de andre medlemmer.

Såfremt et medlem er under 18 år eller er umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge samtykker og tegner medlemskabet for personen og hæfter økonomisk for medlemskabet.

Medlemmer under 15 år kan kun deltage på de specifikt målrettede børne- og juniorhold, og må ikke benytte Sydkystens Gym faciliteter til selvtræning.

Medlemmer mellem 15 og 18 år har adgang til de samme hold som voksne, men kun med et gyldigt medlemskab tegnet på ovennævnet betingelser. Brug af Sydkystens Gyms faciliteter til selvtræning må for personer under 18 år kun ske under aftalt opsyn af en af Sydkystens Gyms trænere

§10 Ændring i hold-typer og -udbud

Sydkystens Gym har ret til løbende at ændre udbuddet og typer af de daglige hold, så de opfylder efterspørgslen.

§11 Aflysning og Ændringer af hold

Sydkystens Gym forbeholder sig ret til at aflyse hold eller ændre instruktør eller holdtype af hvad end årsager, der måtte nødvendiggøre dette. Aflysninger og ændringer vil meddeles medlemmet hurtigst muligt via e-mail eller medlems-app’en

§12 Betalingskort

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på det givne beløb. Betalingskortet som benyttes til transaktionen, skal kunne foretage betalinger via Internettet.

Medlemmets betalingskort lagres i medlemsdatabasen, og det er medlemmets ansvar, at kort-data er opdateret og korrekt

§13

Anvisninger givet af Sydkystens Gyms personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Upassende og krænkende opførsel samt kriminelle handlinger medfører øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af medlemskab uden varsel. Sydkystens Gyms personale vurderer sammen med en evt. forurettet om handlingen skal medføre politianmeldelse og/eller erstatningskrav. Ved opsigelse af medlemskab på baggrund af ovennævnte forhold, vil ikke-udnyttede forudbetalte ydelser blive refunderet

§14 GDPR

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter for

Sydkystens Gym

Snedkergangen 14

2690 Karlslunde
Telefon: +45 27280202
CVR: 40620222

Dataansvarlig
Ejere af Sydkystens Gym er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Cilie Simonsen – Tlf. 29726046 – Cilie@sydkystensgym.dk

Simon Hoeg – Tlf. 26827621 – Simon@sydkystensgym.dk

Brug af personoplysninger

Vi bruger dine personlige oplysninger til nedenstående formål:

 1. a) Varetagelse af medlemmers, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, kontingentopkrævning.
 2. b) Administration af vores eksterne relationer, styring af booking/betaling af kontingent.
 3. c) Markedsføring: personoplysninger anvendes til markedsførrigsmæssige formål, blandt andet vores kommunikation med dig i forbindelse med nye tiltag eller ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan blandt andet indsamle nedestående personoplysninger på medlemmer:
Navn, Adresse, telefonnummer, mailadresse, Cpr nr., indmeldes dato, kreditkort oplysninger.

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. a) Medlemmer
  b) Gæstebruger (herunder også speciel oprettet foreløb)

Videregivelse af dine personoplysninger.

 1. a) Der videregives personoplysninger om medlemmer til Glofox.
 2. b) Ansatte til hvem der udbetales løn videregives oplysning ligeledes til Azets.

Opbevaring af dine persondata

 1. a) Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer og instruktør indtil de via mail anfør ønske om andet.
 2. b) Vi opbevarer alle personoplysninger i et digitalt medlemssystem. Systemet er online og administreres af ejeren Glofox. Ligeledes opbevares nogle medlemsoplysninger fysisk hos Sydkystens Gym i aflåst arkivskab. Ejerne alene har adgang til dette

c)Vores mail korrespondance er webbaseret og administreres af Glofox. som er beskyttet af password som kun kendes af ledelsen.

 1. d) Vi benytter også Facebook / messenger og instagram til formidling af info, Facebook er en lukket gruppe, hvor medlemmer selv har ansvar.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.